Momenteel zijn we volop bezig met aanpassingen aan de site

Formulier voor Herroeping

LET OP !(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan Advotex bv
Vlaamse Staak 2
1745 Opwijkdeel / delen u hierbij mee dat ik / wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van het / de herroep / herroepen.

Datum bestelling: *
Datum ontvangst: *
Referentienummer bestelling: *
Referentienummer artikel(s): *
Naam / namen koper(s): *
Adres: *
Land: *
IBAN: *
BIC:
Email: *
Datum: *


Bevestiging van het ontvangen van uw aanvraag tot herroeping voor uw aankoop